DBExpress TableScope

21/02/2006

oi,

para que server o propriedade [b:0e6f0b26a8]Table Scope[/b:0e6f0b26a8] no SQLDataset?

ela podeser vista no commandtext editor.


Sistemald